Menu
Troldtekt

Loftplader


Troldtekt website

360 graders digital forretningsudvikling.

I vores verden er et website ikke et IT-projekt, men et helt forretningsudviklingsprojekt, som skal understøtte både forretningsstrategi og de kommunikative behov.

Danmarks førende producent af akustikregulerende materialer, Troldtekt, stod netop med ønsket om et nyt website, som skulle understøtte deres digitale forretningsstrategi. Creative ZOO blev valgt til opgaven, efter at vi bl.a. havde udviklet online-værktøjet, Troldtekt Akustikunivers, som var skabt for - på pædagogisk vis - at gøre forskellen på god og dårlig akustik synlig for både rådgivere og slutbrugere.

Fra et meget tidligt tidspunkt i processen blev der formuleret en klar vision for sitet. Udover at understøtte den digitale forretningsstrategi skulle websitet imødekomme Troldtekts kundesegmenters ønsker og adfærd og samtidig udnytte mulighederne i den valgte CMS-platform bedst muligt. Forarbejdet gav et solidt fundament at stå på før selve byggeprocessen – og derfor er resultatet et logisk opbygget, responsivt website, som er let at finde rundt på.

Hearing is believing - Troldtekt Akustikuniverset

Alt for ofte bliver akustikken glemt i forbindelse med ny- og ombygninger, fordi det er et usynligt og relativt diffust begreb for de fleste mennesker. Ikke desto mindre er akustik en afgørende faktor, som har stor betydning for vores trivsel, både i hjemmet og på jobbet.

Med Troldtekts unikke akustikløsninger kan akustikken med fordel tænkes ind i forbindelse med nybyggeri. Men der er også en lang række muligheder for at rette op på dårlig akustik i allerede eksisterende byggerier. Men hvordan skaber man interesse for en løsning på et ikke erkendt problem? Denne kommunikative problemstilling satte Troldtekt sig for at løse i samarbejde med Creative ZOO.

Løsningen blev et legende oplevelsesunivers, hvor både professionelle rådgivere og privatkunder kan erfare forskellen mellem god og dårlig akustik med egne øjne og ører. Grundtanken bag Troldtekts Akustikunivers er, at brugerne selv skal gå på opdagelse i et virtuelt hus, hvor hvert rum beskriver forskellige aspekter af akustikkens verden.