CSR
Kommunikationsstrategi


Tager din virksomhed samfundsansvar? Har I initiativer, der sikrer en bæredygtig fremtid, men er al denne goodwill skjult for omverdenen? Med en skarp CSR-kommunikation kan I vise verden alle de gode ting, I gør.
CSR (Corporate Social Responsibility) er for alvor kommet på dagsordenen, og begreber som samfundsansvar, bæredygtighed og socialt ansvar fylder mere og mere i dagligdagen. Dette fokus vil kun blive øget i de kommende år med lovgivningen, som kræver, at der kommer mere bevågenhed på, hvem der gør noget godt eller tager ansvar for den verden, vi lever i.

Hvad kan du bruge en CSR-kommunikationsstrategi til?

Med en CSR-strategi, som udstikker retning for, hvordan du vil opføre dig som en ansvarlig virksomhed, minimerer du risikoen for at blive valgt fra. Folk vil gerne have, at virksomheder også tager ansvar. Det er hér, en skarp og gennemskuelig CSR-kommunikationsstrategi kan være din styrke. Den formidler nemlig til omverdenen, at din virksomhed rent faktisk opfører sig ordentligt, tager ansvar og gør noget, som er til verdens bedste.

Men en CSR-kommunikationsstrategi kan meget mere end blot det. Den kan sikre dig en fordelagtig plads, når CSR i fremtiden bliver et konkurrenceparameter og samtidig vise din virksomheds holdninger til og retning for, hvordan du gebærder dig – overfor både medarbejdere, kunder, leverandører og kloden.

Hvad kan du bruge os til?

Creative ZOO kan hjælpe din virksomhed eller organisation med at navigere i alle de forskellige CSR-tiltag samt kommunikere og visualisere, at din virksomhed tager samfundsansvar: 
”Creative ZOO har hjulpet koncernen med at revidere og gentænke vores overordnede CSR-strategi. Samarbejdet har ført os til en værdifuld afklaring af, hvilke strategiske CSR-områder der ligger tættest på vores kerneforretning samt – gennem interviews og sparring – struktureret og prioriteret vores indsat indenfor sustainability.”
Inge-Louise Linderoth Lolck, HR- og kommunikationschef, Energi Danmark,

Læs mere om, hvordan du får en skarp CSR-strategi på vores blog. 

Brug for en skarp CSR-strategi?
Kontakt os, og hør mere.

Marie Bysted-Sandberg er Communication strategist & Partner hos Creative ZOO.
Marie Bysted-Sandberg
Communication & Strategy
Managing Partner

+45 52 100 505
mbs@czoo.dk