czoo

Danske Fysioterapeuter
Læserundersøgelse


Creative ZOO har lavet en omfattende læserundersøgelse for Danske Fysioterapeuters fagblad, Fysioterapeuten. Creative ZOO har lavet en omfattende læserundersøgelse for Danske Fysioterapeuters fagblad, Fysioterapeuten.
Se mere

Creative ZOO har gennemført en læserundersøgelse af fagbladet Fysioterapeuten. Indsigterne skal nu omsættes til udvikling af nyt indholds- og designkoncept for Fysioterapeuten.

Danske Fysioterapeuter er en fag- og interesseforening for fysioterapeuter og studerende. Siden 2002 har foreningen udgivet medlemsbladet Fysioterapeuten. Bladet udkommer 8 gange årligt i både trykt og digital version.

Kunde
Danske Fysioterapeuter
Ydelser


Marie Bysted er strategisk rådgiver og senior partner hos Creative ZOO. Marie Bysted

Strategic Advisor, Senior Partner
Communication & Strategy

+45 52 100 505
mb@czoo.dk

opgave

Ingen eksekvering uden indsigt

Fysioterapeuten trængte til et eftersyn. Derfor fik Creative ZOO til at opgave at lytte til læsernes behov og forventninger og sammenligne disse med foreningens ambitioner om et fagblad. Opgaven var at udfordre alle selvfølgeligheder og sætte alt i spil. Hvilke fremtidsdrømme har de for Fysioterapeuten – både i forhold til indhold, udseende og format?Læserundersøgelsen var en omfattende proces, hvor vi klarlagde både medlemmernes og foreningens forventninger. Læserundersøgelsen var en omfattende proces, hvor vi klarlagde både medlemmernes og foreningens forventninger.

Løsning

Indsigt i forening og medlemmer

Læserundersøgelsen bestod af både en kvalitativ og kvantitativ del. Vi satte i alt 24 medlemmer stævne til telefoninterview eller fokusgruppe. Ligesom vi iværksatte en stor online undersøgelse, så alle typer af respondenter fik mulighed for at blive hørt. Ved at anvende både kvalitative og kvantitative metoder sikrede vi den mest retvisende læserundersøgelse, der gør os klogere på både foreningen og medlemmernes ønsker.

Tematikker i læserundersøgelsen

 • Bladets formål
 • Motivationen for medlemsskabet
 • Foreningens behov
 • Vurdering af design og indhold
 • Læseradfærd og tilfredshed
 • Holdninger til format: digitalt vs. print.

Resultat

Konklusioner og fremtidig proces

På baggrund af indsigtsarbejdet kom Creative ZOO frem til en række hovedkonklusioner, der danner rammen for den videre arbejdsproces omkring Fysioterapeuten. I den næste fase arbejder vi tæt sammen med redaktionen for Fysioterapeuten for at sikre, at konceptet kan eksekveres hos dem.

Udpluk af data fra undersøgelsen

 • 90 % af medlemmerne læser eller skimmer bladet.
 • Medlemmerne udtrykker, at bladet er deres primære tilknytning til foreningen.
 • 58 % af medlemmerne ønsker bladet i den trykte version, mens 33 % ønsker den digitale.
 • Medlemmerne er optaget af klimadebatten. Derfor er det vigtigt for dem, at der tænkes bæredygtigt ift. format, papirvalg og valg af trykkeri.
 • 91 % udtrykker, at faglige artikler om fysioterapi er mest interessant for dem. Dernæst kommer 86 %, der ønsker konkrete behandlingsprincipper og metoder.

Det trykte blad fastholdes

Creative ZOO er netop i proces med at fortolke læseranalysen og udarbejde en anbefaling til, hvad der skal ske med bladet i indhold og design. Men der er ingen tvivl om, at det trykte blad fastholdes.


Holdet bag

Marie Bysted er strategisk rådgiver og senior partner hos Creative ZOO.
Marie Bysted

Strategic Advisor, Senior Partner
Communication & Strategy

+45 52 100 505
mb@czoo.dk

Lignende projekter

Creative ZOO har designet et magasin til Ceres Byens nye beboere - fra idé til produktion og færdigtrykt magasin.

A. Enggaard - Ceres Byen

Marie Bysted er strategisk rådgiver og senior partner hos Creative ZOO.
Marie Bysted

Strategic Advisor, Senior Partner
Communication & Strategy

+45 52 100 505
mb@czoo.dk

Kontakt Marie, hvis du vil have indsigt, der sikrer succesen for din strategi.