czoo

Ugeskrift for Læger: Optimeret redaktionel proces


Ugeskrift for Læger: Wodwing Ugeskrift for Læger: Wodwing
Se mere

Det er afgørende med en gennemplanlagt og velsmurt teknisk motor, når der skal udgives mere end 3.300 artikelsider om året – både på tryk og forskellige onlineplatforme

Ugeskrift for Læger, der er medlemsblad for Lægeforeningen, er udkommet fast siden 1839, og det er en bredt kendt og respekteret udgivelse, der holder medlemmerne opdateret på alt, hvad der foregår i deres branche.

Bladet udkommer hver 14. dag, hvilket betyder, at der hver anden uge skal produceres ca 100 siders magasin – og hertil kommer andre udgivelser som Bibliotek for Læger og Danish Medical Journal samt en digital tilstedeværelse på ugeskriftet.dk.

Det kræver en stor journalistisk indsats. Det kræver en stor design- og layoutmæssig indsats. Og nok vigtigst af alt så kræver det, at de to fløje kan producere sideløbende og symbiotisk. Det har vi sikret gennem vores implementering af Content Orchestration-værktøjet WoodWing.

Kunde
Lægeforeningen

Opgave

Tråde skal samles

For effektivt at producere så store mængder indhold er det nødvendigt med en struktureret og digitalt understøttet proces, der gør arbejdet lettere i alle led af produktionen - og opfylder alle de krav og behov, udgivelserne har.


Da Ugeskrift for Læger har en stor andel videnskabelige artikler, er udgivelsen eksempelvis omfattet formalia, referenceprincipper og lignende, der skal tænkes ind i layoutet, men også rekvireringen og udgivelsen af artiklerne online er omfattet af forskellige retningslinjer. Der er desuden nogle artikler, der udelukkende publiceres online, og derfor er der brug for en workflow-løsning. Eller med andre ord: Magasinet kommer ikke online ved blot at uploade en pdf-version af det trykte blad.


Al forskning i Ugeskrift for Læger skal via systemet ScholarOne, der blandt andet anvendes til at styre peer-review-processen. Derfor skal Creative ZOO kunne hente materialet ned fra den eksterne database og ind i et centralt system, som kan samle, versionere og udgive indholdet, hvor det ønskes.

Løsning

Mange kokke fordærver ikke maden

Det gælder ofte, at jo flere aktører, der bliver involveret i en redaktionel proces, desto mere mudret og ineffektiv bliver produktionen. Men sådan behøver det ikke være. Hvis processerne er gennemtænkte og -strukturerede kan WoodWing være med til at styrke samarbejdet.


Det kræver en skarpt styret proces at ændre en hel produktionskultur. På den ene side er der adskillige medarbejdere hos kunden, der skal oplæres og vænnes til at benytte værktøjet. På den anden side skal der designes og opsættes skabeloner til alle typer af formater, der benyttes på de forskellige kanaler. Samtidigt opsætter vi – i dette tilfælde - integrationer mellem blandt andet WoodWing, Ugeskriftet.dk og ScholarOne, så artikler kan hentes ned i Lægeforeningens eget webarkiv og derfra benyttes efter behov og tilpasses deres eget online format.

Resultat

Plads til fagligheden og kreativiteten

Vi har i dag et løbende samarbejde med Lægeforeningen om udvikling, produktion og udgivelse af Ugeskrift for Læger. Vi har gennem WoodWing sammen skabt et teknisk og operationelt set-up, der gør, at vi strømlinet kan producere mere end 3.300 sider om året samt indhold til ugeskriftet.dk og tryk. Vi har fastsat en arbejdsproces, der optimerer effektivitet, samarbejde, klarhed om ansvarsområder og kvalitetssikring.


I WoodWing foregår alting sideløbende og man kan altid se, hvor langt, hvert stykke indhold er i processen, hvem der har ansvaret, og hvornår der skal laves korrektur og gennemsyn. Samtidigt kan alt indhold indsættes i forskellige skabeloner, så det passer til alle formater, om det så er debatindlæg, medicinske nyheder eller videnskabelige artikler til udgivelse på tryk og/eller online.


Med andre ord: Vi har skabt, og drifter nu, en strømlinet produktionsproces, der samler indhold og opgaver ét sted, mindsker bøvl og giver alle involverede plads til at bruge energien på det, de er gode til og det der giver mest værdi.

Holdet bag

Jesper Vorre er Creative Director og senior partner i Creative ZOO
Jesper Vorre

Creative Director,
Senior Partner
+45 52 100 504
jv@czoo.dk

Thomas Brovst er Digital Transformation Specialist hos Creative ZOO.
Thomas Brovst

Digital Transformation Specialist
+45 52 10 10 08
tb@czoo.dk

Charlotte Kousgaard er Senior Designer og Editorial Lead hos Creative ZOO.
Charlotte Kousgaard

Senior Designer,
Editorial Lead

+45 28 25 64 72
ck@czoo.dk

Mikkel Johan Krogh er Designer hos Creative Zoo
Mikkel Johan Krogh

Designer
+45 25 33 25 23
mjk@czoo.dk

Jesper Vorre er Creative Director og senior partner i Creative ZOO
Jesper Vorre

Creative Director,
Senior Partner
+45 52 100 504
jv@czoo.dk

Kontakt Jesper, hvis du vil høre mere om opgaven.