czoo

Magasinudvikling


I en digital verden er der brug for noget fysisk og håndgribeligt, der samtidig giver mulighed for fordybelse, afkobling og identifikation. Det leverer de trykte magasiner.

Det er let at afskrive trykte magasiner* i en digital tid. For de er dyre at producere og evt. udsende. Produktionstiden gør, at de ikke kan være sidst med det nyeste. Og selv om de passer fint i en taske, fylder de stadigt mere – og kræver mere af dig – end mobilen.


Det er let. Men også forkert. For magasiner kan noget ekstraordinært. De taler til alle sanser og henvender sig på en personlig og håndgribelig måde, som digitale medier ikke formår. De har sin egen, unikke, bestemte, fantastiske funktion i mediemixet. De leverer noget fysisk, giver plads til fordybelse og kan nærmest fungere som omdrejningspunkt for en hel faglighed eller et interesseområde – eksempelvis i medlemsorganisationer.


Hvad kan du bruge magasinudvikling til?

Det trykte magasin skal finde sin rolle og identitet i samspillet med de mange digitale kanaler - og i forhold til målgruppernes brug af medier og kanaler. Selv etablerede magasiner med solide koncepter skal hele tiden forholde sig til den virkelighed, målgrupperne befinder sig i.


Udvikling af det trykte magasin har altså aldrig været vigtigere. For, at det trykte magasin kan fastholde sin position og understøtte din mission, er det nødvendigt med løbende tilpasning. Det kræver en indsigtsbaseret proces, hvor spørgsmålene i forhold til både indhold, udstyr, design og frekvens skal besvares af målgrupperne.


Hvordan kan vi hjælpe dig med dit magasin?

Hos Creative ZOO kan vi både hjælpe dig med at udvikle dit magasin fra bunden, være en del af et reboot eller give dig sparring i hverdagen. Vi har erfaring med at skaffe indsigt i læserne, med at udvikle strategier, med at fastlægge redaktionelle koncepter og med at være sparringspartner på alle niveauer i hverdagen – eksempelvis ved at deltage i redaktionsmøder.


Vi er både et branding- og et magasinbureau. Vi har redaktionelle kompetencer inhouse, men vores afsæt er branding og reklame, og det betyder, at vi kan tilbyde en anderledes, på samme tid strategisk og kreativ, værktøjskasse. Vi bidrager med nytænkende, kreative idéer til fx format, opstilling og vinkler – og udfordrer vanetænkningen. Ja faktisk helt derud, hvor vi må sige: Vi synes, magasiner er fantastiske – alligevel er det ikke altid det rigtige valg, og når det er tilfældet, så siger vi det.


Læs mere om design af magasiner og magasinproduktion.


*Ovenfor taler vi om trykte magasiner, men magasiner er ikke nødvendigvis papir. Et magasin er grundlæggende en publikation, der med mere eller mindre faste intervaller gør indhold tilgængeligt for brugerne og som regel handler om et bestemt emne eller retter sig mod en specifik målgruppe. Traditionelt er magasinet trykt, men det er ikke altid, dét giver mening - så nogle gange er det digitalt, en podcast, videoer, gå-hjem-møder eller ikke noget som helst, fordi der faktisk ikke er noget, der kræver en fast tilbagevendende publikation. Midlet helliger ikke målet.

Marie Bysted er strategisk rådgiver og senior partner hos Creative ZOO. Marie Bysted

Strategic Advisor, Senior Partner
Communication & Strategy

+45 52 100 505
mb@czoo.dk

Creative ZOOs arbejde med magasiner:

Teknisk Landsforbund - Teknikeren Redesign

Økologisk Landsforening – Udvikling, sparring og samarbejde

Redesign af lægeforeningens ugeskrift er placeret side om side på et bord, og øverste højre hjørne ses her med overskrift og tekst.

Ugeskrift for Læger – Når redesign og faglighed går hånd i hånd

Aarhus Universitet, Erhverv og Innovations nye magasin, produceret af Creative ZOO.

Aarhus Universitet – Erhverv og Innovation Magasin

Flere eksemplarer af det nydesignede- og producerede ugeskrift for lægeforeningen.

Ugeskrift for Læger – Optimeret redaktionel proces

Deltag i vores webinar og bliv klogere på redaktionel kreativitetstid - hvordan du får og bruger den

Webinar: Mere kreativitetstid på redaktionen

Samarbejde med Gymnasieskolen belønnes med Red Dot Design Award

Creative ZOO har designet et magasin til Ceres Byens nye beboere - fra idé til produktion og færdigtrykt magasin.

A. Enggaard - Ceres Byen

Læserundersøgelse for Danske Fysioterapeuters medlemsmagasin

Danske Fysioterapeuter

Marie Bysted er strategisk rådgiver og senior partner hos Creative ZOO.
Marie Bysted

Strategic Advisor, Senior Partner
Communication & Strategy

+45 52 100 505
mb@czoo.dk

Kontakt os, hvis du er nysgerrig på, hvordan du kan udvikle dit magasin og skabe synergi mellem trykte medier, den digitale verden og jeres formål.