czoo

Ugeskrift for Læger: Når redesign og faglighed går hånd i hånd


Se mere

Ugeskrift for Læger er en bastion i såvel den danske lægeverden som den danske magasinverden. Den første udgave af magasinet udkom i 1839, og siden er magasinet udkommet uafbrudt – i dag som printudgave hver 14. dag samt løbende på nettet.Ugeskriftet er medlemsblad for Lægeforeningen, og det indeholder både nyheder, portrætter, reportager og ikke mindst forskning og ny viden. Det er altså en kilde til at holde sig opdateret på branche, kollegaer og selve fagligheden.

Kunde
Lægeforeningen
Jesper Vorre er Creative Director og senior partner i Creative ZOO Jesper Vorre

Creative Director,
Senior Partner
+45 52 100 504
jv@czoo.dk

Opgave

Når potentialet titter frem

I marts 2020 overtog Creative ZOO opgaven med at designe og layoute Ugeskrift for Læger og tilhørende publikationer. Fokus var fra begyndelsen på at sikre en god og stabil ”drift”, ikke en gentænkning af ugeskriftets design.

I stedet blev der lagt ekstra kræfter i den tekniske optimering af den redaktionelle proces gennem WoodWing, som du kan læse mere om her: Ugeskrift for Læger - Optimeret redaktionel proces. ”Kunsten” var altså i første omgang af strømline produktionen, så arbejdet med at lave 3.300 siders magasin om året blev så enkel, effektiv og værdiskabende som muligt.

I takt med, at vi producerede magasinet, blev det imidlertid også tydeligt for os, at der var et uudnyttet visuelt potentiale, der kunne udforskes. Det var Lægeforeningen enige i.

Løsning

Kreativitet i videnskabelige rammer

Uden behovet for at kaste alle bolde i luften valgte vi at gå gradvist til værks. I stedet for det store redesign og et brag af en relancering, så sendte vi Ugeskrift for Læger til et designmæssigt serviceeftersyn og udskiftede og/eller redesignede de dele, der var blevet slidte eller kommet ud af sync med magasinets kerne.

Samtidig fik vi tilrettelagt en proces, hvor design og layout konstant bliver afbalanceret med formater og indhold, der er meget fagspecifikt knyttet – hvor der løbende laves mindre justeringer, der optimerer magasinet og holder det levende.

Resultat

Skarpt design med stram struktur

Sammen med Lægeforeningen har vi redefineret Ugeskriftet og skabt et både moderne og klassisk look, der går hånd i hånd med magasinets emnefelt – og dermed et magasin, der er fagligt tungt uden at være designmæssigt tungt.

Vi har eksempelvis skruet ned for unødvendige elementer og udviklet et grid-baseret layout, der kan rumme den store formatmæssige bredde i en udgivelse, som både indeholder mere traditionelt journalistisk indhold og medicinske nyheder og videnskabelige artikler. Samtidig har vi naturligvis respekteret de mange regler og krav for opsætningen af videnskabeligt indhold.

Lægeforeningen fået et ugeskrift med karakter og særpræg. Et ugeskrift, der er skabt til læseren, der kræver interessant, relevant og fagligt stof med høj læsevenlighed og let afkodelighed. Og et ugeskrift, der løbende udvikles sammen med Lægeforeningen.

Holdet bag

Jesper Vorre er Creative Director og senior partner i Creative ZOO
Jesper Vorre

Creative Director,
Senior Partner
+45 52 100 504
jv@czoo.dk

Charlotte Kousgaard er Senior Designer og Editorial Lead hos Creative ZOO.
Charlotte Kousgaard

Senior Designer,
Editorial Lead

+45 28 25 64 72
ck@czoo.dk

Mikkel Johan Krogh er Designer hos Creative Zoo
Mikkel Johan Krogh

Designer
+45 25 33 25 23
mjk@czoo.dk

Jesper Vorre er Creative Director og senior partner i Creative ZOO
Jesper Vorre

Creative Director,
Senior Partner
+45 52 100 504
jv@czoo.dk

Kontakt Jesper, hvis du vil høre mere om opgaven.