UngiAarhus
Kampagneunivers


Creative ZOO har udarbejdet et kampagneunivers for UngiAarhus. Creative ZOO har udarbejdet et kampagneunivers for UngiAarhus.
Se mere
UngiAarhus havde brug for Creative ZOO kompetencer til at få de unge til at opdage og få kendskab til de forskellige muligheder, UngiAarhus tilbyder. Og samtidigt trænge gennem 'støjmuren' og fange de unge der, hvor de er.

Dette var nogle af de udfordringer, som blev omdrejningspunktet i kampagnesamarbejdet mellem UngiAarhus og Creative ZOO. Samarbejdet byggede videre, hvor Creative ZOO slap sidste kampagne: ”Klar til Klub”  – denne gang med fokus på at de unge fra 7. klasse til og med 17 år skulle lære UngiAarhus at kende. Kampagnen kulminerede i den såkaldte ”UngDag”, hvor alle de unge havde mulighed for at snuse til ungdomsklubberne og -skolerne i Aarhus.

Hvem er UngiAarhus?

UngiAarhus er for Aarhus Kommunes børn og unge. Det er en mulighed for at lave spændende aktiviteter, dyrke interesser, knytte venskaber og blive klogere på verden. UngiAarhus skaber den gode fritid for Aarhus’ unge. UngiAarhus arbejder både lokalt og bydækkende. 

UngiAarhus som brand

Kommune-kommunikation er meget mere end bare en enkeltstående kampagne. Det drejer sig om at skabe et brand; at bygge et brand op fra bunden. Lykkes det, øges kendskabsgraden og synligheden og et momentum opstår over længere tid, hvilket betyder, at brandet får et stærkt og længerevarende afsæt. Derfor er både medarbejdere og unge blevet ”ambassadører” for UngiAarhus – de skal være ”medejere”, leve kampagnen ud og sætte deres personlige præg på brandet. 
Kunde
UngiAarhus
Ydelser


Marie Bysted-Sandberg er Communication strategist & Partner hos Creative ZOO. Marie Bysted-Sandberg
Communication & Strategy
Managing Partner

+45 52 100 505
mbs@czoo.dk
Billederne til kampagnen er af unge i Aarhus for på den måde at være realistiske og afspejle virkligheden. Billederne til kampagnen er af unge i Aarhus for på den måde at være realistiske og afspejle virkligheden.

Kikkerten rettet mod de unge

Kampagnens vigtigste fokusområde har været at opnå omfattende indsigt i målgruppen. Derfor dykkede Creative ZOO fra start ned i de unges verden – og herunder deres relation til ungdomsklubben, ungdomsskolen og UngiAarhus. Kendskabet til målgruppen er blevet til på baggrund af en længere, grundig proces med fokusgruppeinterviews med unge, forældre samt medarbejdere fra UngiAarhus. De har været med til at sikre den rette vinkel på kampagnen ved at gøre os opmærksom på særligt to pointer:

Unge er iagttagende flokdyr! Venner er altafgørende for de unge; både de fysiske og de virtuelle. Desuden er de unge meget observerende og analyserende ift. deres liv. Dette kan både handle om de sociale medier samt sårbarheden forbundet med at være ung. Denne vinkel bygger på tanken omkring dualisme, der er den første af de to grundsten i kampagne-konceptet. Dualismen er fx repræsenteret i farvevalget; hele kampagnen er holdt i to farver, der også afspejler ungdomsskolen og ungdomsklubben.

Det er en følelsesmæssig rutchetur at være ung! De unge lever i en verden med førstegangsoplevelser. En vigtig pointe, som vi identificerede, er forstærkning, der er den anden af de to grundsten: Følelserne sidder uden på tøjet; hvad der den ene dag er ren lykke, er den næste noget møg. De unge oplever verden ”ekstra” intenst; alting er det vildeste, sejeste, den største nedtur osv. Intensiteten bliver ikke mindre af, at de unge konstant oplever uprøvede ting i livet. Det ”ekstra” er også den bærende tekst i kampagnen.
"Det, jeg synes, er værd at fremhæve fra kampagnen, er, at vi på den ene side vil vise den mangfoldighed og mulighed, der er i UngiAarhus, og på den anden side eksponere fællesskabet, som også er en del af det at være en del af UngiAarhus. Den tredje ting er det at prøve tingene for første gang. Første kæreste, første optræden osv. Det er noget, man kan dele med sine forældre, fordi alle har haft en første gang."
Udtaler Toke Agerschou, Områdechef - Fritids- og Ungdomsskoleområdet.

Unge i Aarhus Kommune kunne møde UngDag-kampagnen i det offentlige rum på abribus. Unge i Aarhus Kommune kunne møde UngDag-kampagnen i det offentlige rum på abribus.
Unge og forældre i Aarhus Kommune kunne møde UngDag-kampagnen i det offentlige rum på busser. Unge og forældre i Aarhus Kommune kunne møde UngDag-kampagnen i det offentlige rum på busser.

I øjenhøjde med de unge

Kampagnen er bygget op i steps for at sikre optimal synlighed og ramme de unge. Creative ZOO har på baggrund af målgruppeindsigten udvalgt den rette kombination af medier og arbejdet med at skabe et følelsesmæssigt kampagneunivers, som også vækker følelser hos alle andre, samt at tilpasse sig de unges vaner og sprog på deres ”hjemmebane".

"Vi trapper løbende op for indsatserne i kampagneperioden. Vi starter i det brede, ude i byrummet, og kommunikerer gradvis mere og mere konkret i forhold til UngDag. Vi inddrager medarbejderne, der hvor de unge er. De deler armbånd ud til UngDag, og på den måde bliver medarbejderne en del af kampagnen. Samtidigt med at de unge får face to face invitation til UngDag."

Fortæller Marie Bysted-Sandberg, Managing Partner ved Creative ZOO, om eksekveringen af kampagnen.

Udover den rette kombination af medier samt tilpasning af de unges vaner, er der udviklet en konkurrence og forskellige relevante hashtags for at få ungdomsklubberne til at interagere med de unge der hvor de er - i dette tilfælde på Instagram. Konkurrencen UngDyst18 har resulteret i flere fantastiske initiativer og "kunstværker" fra de unge, som deltog i UngDag ude i ungdomsklubberne. 
Se de fantastiske kunstværker og oplev stemningen fra UngDag på Instagram under #UngDyst18.
Video af de forskellige budskaber for UngDag-kampagnen. Video af de forskellige budskaber for UngDag-kampagnen.

Visuel autenticitet

Billederne til kampagnen er af unge i Aarhus for på den måde at være realistisk og afspejle eksempler fra virkeligheden. Billederne har fået et farverigt filter over sig, som var det de unge selv, der havde produceret indholdet. Det har gjort udtrykket mere jordnært og portrætterende - netop for at være i øjenhøjde og kontakt med de unge i kommunen og vise deres ungeliv.

En levende plakat

Der er udviklet små korte kampagnefilm, som kører på de sociale medier hen over kampagneperioden der, hvor de unge befinder sig. Hele tanken bag de små film er, at de skal fungere som en levende plakat, der bygger videre på de plakater, som prægede Aarhus' byrum. Det vil også være muligt for de unge at klikke eller swipe sig videre ind på erduklar.dk. Her kan de, så længe kampagnen er online, udforske UngDag og få et overblik over de lokale ungdomsklubber samt ungdomsskoler og de forskellige andre tilbud i UngiAarhus. 

Ingen kampagne uden tests

En stor del af opgaven har været at teste materialet, herunder billeder og budskaber, på målgruppen for at få deres mening. Responsen har været utrolig positiv. De unge har følt, at kampagnen afspejler deres verden, og at det er fedt og anderledes. Indsigten fra vores fokusgruppeinterviews gav os ligeledes relevant information om forældrenes syn på, hvad de finder vigtigt for de unge. Forældrene vil gerne have mulighed for at have medindflydelse og -bestemmelse – et behov, UngiAarhus tager seriøst.
Til kampagnen er der designet muleposer samt t-shirts med forskelligt tryk på. Til UngDag har Creative ZOO designet et armbånd til de unge. Til kampagnen er der designet muleposer samt t-shirts med forskelligt tryk på. Til UngDag har Creative ZOO designet et armbånd til de unge.

Holdet bag

Katrine Mejnecke laver kommunikation hos Creative ZOO.
Katrine Mejnecke
Communication Manager
+45 28 780 374
katrine@czoo.dk
Marie Bysted-Sandberg er Communication strategist & Partner hos Creative ZOO.
Marie Bysted-Sandberg
Communication & Strategy
Managing Partner

+45 52 100 505
mbs@czoo.dk
Martin Klein er designer hos Creative ZOO
Martin Klein
Designer
Pia Haugaard er Senior Projektleder hos Creative ZOO.
Pia Haugaard
Chief Project Manager
+45 28 304 304
ph@czoo.dk
Uffe Egeberg er video producer hos Creative ZOO
Uffe Egeberg

Lignende projekter

Creative ZOO har udviklet UngiAarhus' nye kampagne 'Klar til klub', hvor klubbørn fra Aarhus Kommune er frontfigurer.

UngiAarhus

Creative ZOO har designet et prospekt til det nye Viborg Museum, der vinder opbakning hos lokalbefolkningen og åbner dialogen til fonde.

Viborg Museum

Fagbladet Gymnasieskolen appellerer til læserens nysgerrighed ved at gentænke den grafiske retorik og de visuelle virkemidler.

Fagbladet Gymnasieskolen

Marie Bysted-Sandberg er Communication strategist & Partner hos Creative ZOO.
Marie Bysted-Sandberg
Communication & Strategy
Managing Partner

+45 52 100 505
mbs@czoo.dk

Kontakt os, hvis du har brug for en kampagne eller et koncept, som kan skille jer ud fra mængden. Så tager vi en uformel snak om, hvad vi kan gøre for dig.