czoo

BRIGHT
– Mod en lysere fremtid


Bright Bright
Se mere

Hvordan sikrer vi en stabil energiforsyning i fremtiden, reducerer vores CO2-udledning og undgår at blive afhængige af andre lande? Det vil den Syd-danske energikomité finde svarene på. Creative ZOO hjalp dem på vej gennem en brandudviklingsproces og et enkelt framework, som omfattede navn, fortælling og visuel identitet.

En visionær organisation med det knapt så mundrette navn Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling, havde dannet en alliance, der med støtte fra både staten og EU skulle fungere som et grønt erhvervsfyrtårn. Organisationen var et samarbejde mellem sydjyske virksomheder, offentlige aktører, interesseorganisationer samt videns- og forskningsinstitutioner samt erhvervsorganisationen Work Live Stay.

Den Syd-danske energikomité vil løfte den opgave, det er at sikre vores energiforsyning i fremtiden. De vil være et internationalt centrum, en fælles bevægelse og et lysende fyrtårn for grøn energi.


En sådan opgave kræver et skarpt strategisk fokus, med klare værdier og et stærkt narrativ; den gode fortælling, som tydeliggør projektets DNA, position og stemme.

Kunde
Bright
Ydelser
  • Brandudvikling


Morten Søholm er forunder, senior partner og advisor hos Creative ZOO. Morten Søholm

Strategic Advisor, Senior Partner
Concept & strategy

+45 60 66 30 60
ms@czoo.dk

Opgave

Kompleksitet, der er nemt at forstå

Den Syd-danske energikomité havde brug for assistance til at formidle deres ambitioner, bryde kompleksiteten og skabe et stærkt narrativ, som interne såvel som eksterne interessenter kunne forstå, huske og mærke. Der skulle udvikles gode og visionære løsninger, der udfolder fortællingen, og som binder de mange stakeholders sammen, så de arbejder i samme retning.

Bright workshop Bright workshop

Løsning

Første del: Indsigtsbaseret brandudvikling

I afklarings- og udviklingsprocessen var det vigtigt, at vi fik input og tanker fra alle centrale involverede. Vi startede derfor med et fokuseret og indsigtsbaseret arbejde, som bestod af analyse af situationen og projektets mål, interviews og et ”brand-laboratorium” med udvalgte interessenter. Arbejdet mundede ud i en samlet afrapportering til projektets styregruppe. Denne rapport dannede udgangspunkt for den efterfølgende løsning.

Bright workshop Bright workshop

Løsning

Andel del: En visionær og spiselig løsning

Løsningen blev BRIGHT – et fælles brand med mange nuancer. Dertil udviklede vi et brandframework, som med sin rammesætning, vision og værdier fungerer som en rettesnor for alle involverede i projektet.

At lave sit brandframework som en samlet A3-side gør det overskueligt at læse, nemt at forstå og muligt at dele internt i de involverede organisationer, så alle arbejder i samme retning. Det styrker desuden det samlede narrativ, at værdierne og visionen er lette at omsætte til handlinger og kommunikation.

Bright - resultat Bright - resultat

Resultat

– fælles fortælling, et fælles udtryk og et fælles ståsted

Den Syd-danske energikomité og de mange aktører har fået en fælles fortælling, et fælles udtryk og et fælles ståsted. Der er skabt et udtryk, som ikke “bare” er en flot indpakning men også et værktøj som sikrer gennemslagskraft og tydelighed i det fremadrettede arbejde.

Holdet bag

Morten Søholm er forunder, senior partner og advisor hos Creative ZOO.
Morten Søholm

Strategic Advisor, Senior Partner
Concept & strategy

+45 60 66 30 60
ms@czoo.dk

Signe Schmidt er senior projektleder hos Creative ZOO.
Signe Schmidt

Senior Project Manager
+45 61 77 02 32
ss@czoo.dk

Marie Dam
Marie Dam

Advisor
Analysis & strategy
+45 28 59 43 90
md@czoo.dk

Morten Søholm er forunder, senior partner og advisor hos Creative ZOO.
Morten Søholm

Strategic Advisor, Senior Partner
Concept & strategy

+45 60 66 30 60
ms@czoo.dk

Har du brug for sparring eller udvikling af din organisations medlemskommunikation? Så kontakt Marie for en uformel snak om, hvad Creative ZOO kan gøre for dig.